مدیر کل صدا و سیمای مرکزی:/ گزارشگر ما بسیار خوب و حرفه‌ای عمل کرد

مدیر کل صدا و سیمای مرکزی:/ گزارشگر ما بسیار خوب و حرفه‌ای عمل کرد
مدیر کل صدا و سیمای استان مرکزی در خصوص حواشی ایجاد شده بعد از گزارش بازی تیم های فوتبال آلومینیوم اراک و سپاهان اصفهان در چارچوب جام حذفی بیان داشت: گزارشگر ما در آن بازی بسیار خوب و حرفه ای عمل کرد و هیچ نیتی در کار نبود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکزی:/ گزارشگر ما بسیار خوب و حرفه‌ای عمل کرد

مدیر کل صدا و سیمای استان مرکزی در خصوص حواشی ایجاد شده بعد از گزارش بازی تیم های فوتبال آلومینیوم اراک و سپاهان اصفهان در چارچوب جام حذفی بیان داشت: گزارشگر ما در آن بازی بسیار خوب و حرفه ای عمل کرد و هیچ نیتی در کار نبود.
مدیر کل صدا و سیمای مرکزی:/ گزارشگر ما بسیار خوب و حرفه‌ای عمل کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author