مدیرورزشگاه آزادی رفتار خصمانه‌ای با تیم‌ملی دارد / کی‌روش: هیچ‌کس نمی‌تواند دهان مرا ببندد

مدیرورزشگاه آزادی رفتار خصمانه‌ای با تیم‌ملی دارد / کی‌روش: هیچ‌کس نمی‌تواند دهان مرا ببندد
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نسبت به در اختیار قرار ندادن ورزشگاه آزادی ابراز ناراحتی کرد.

مدیرورزشگاه آزادی رفتار خصمانه‌ای با تیم‌ملی دارد / کی‌روش: هیچ‌کس نمی‌تواند دهان مرا ببندد

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نسبت به در اختیار قرار ندادن ورزشگاه آزادی ابراز ناراحتی کرد.
مدیرورزشگاه آزادی رفتار خصمانه‌ای با تیم‌ملی دارد / کی‌روش: هیچ‌کس نمی‌تواند دهان مرا ببندد

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author