مدیران رسانه ملی با آرمان های امام راحل (ره) تجدید میثاق کردند

مدیران رسانه ملی با آرمان های امام راحل (ره) تجدید میثاق کردند
رئیس و مدیران رسانه ملی با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) با آرمان های امام راحل (ره) تجدید میثاق کردند.
۱۱:۵۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


مدیران رسانه ملی با آرمان های امام راحل (ره) تجدید میثاق کردند

رئیس و مدیران رسانه ملی با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) با آرمان های امام راحل (ره) تجدید میثاق کردند.
۱۱:۵۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


مدیران رسانه ملی با آرمان های امام راحل (ره) تجدید میثاق کردند

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author