مدعی اصلی جام حذفی کدام تیم است؟

مدعی اصلی جام حذفی کدام تیم است؟
مسابقات جام حذفی در مرحله یک هشتم پیگیری شد و با نگاهی به اسامی و قرعه تیم ها در مرحله بعدی، می توان از استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز به عنوان مدعیان اصلی قهرمانی در این جام نام برد.

مدعی اصلی جام حذفی کدام تیم است؟

مسابقات جام حذفی در مرحله یک هشتم پیگیری شد و با نگاهی به اسامی و قرعه تیم ها در مرحله بعدی، می توان از استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز به عنوان مدعیان اصلی قهرمانی در این جام نام برد.
مدعی اصلی جام حذفی کدام تیم است؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author