مدت دوری وحید امیری از میادین مشخص شد

مدت دوری وحید امیری از میادین مشخص شد
هافبک مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل کشیدگی عضله، سه هفته قادر به همراهی تیم پرسپولیس و تیم ملی نخواهد بود.

مدت دوری وحید امیری از میادین مشخص شد

هافبک مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل کشیدگی عضله، سه هفته قادر به همراهی تیم پرسپولیس و تیم ملی نخواهد بود.
مدت دوری وحید امیری از میادین مشخص شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author