مدبر: دل‌مان خیلی بیشتر از کی‌روش برای این مملکت می‌سوزد/ نیکوخصال از خط قرمز عبور کرد

مدبر: دل‌مان خیلی بیشتر از کی‌روش برای این مملکت می‌سوزد/ نیکوخصال از خط قرمز عبور کرد
رییس شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی با انتقاد از اظهارات کی‌روش گفت: دل ما خیلی بیشتر از او برای این مملکت می‌سوزد.

مدبر: دل‌مان خیلی بیشتر از کی‌روش برای این مملکت می‌سوزد/ نیکوخصال از خط قرمز عبور کرد

رییس شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی با انتقاد از اظهارات کی‌روش گفت: دل ما خیلی بیشتر از او برای این مملکت می‌سوزد.
مدبر: دل‌مان خیلی بیشتر از کی‌روش برای این مملکت می‌سوزد/ نیکوخصال از خط قرمز عبور کرد

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author