مدال طلای المپیک 2012 به سعید محمدپور رسید

مدال طلای المپیک 2012 به سعید محمدپور رسید
پس از مثبت اعلام شدن تست دوپینگ 4 وزنه‌بردار، مدال طلای دسته 94 کیلوگرم مسابقات وزنه‌برداری المپیک 2012 لندن به نماینده کشورمان رسید.

مدال طلای المپیک 2012 به سعید محمدپور رسید

پس از مثبت اعلام شدن تست دوپینگ 4 وزنه‌بردار، مدال طلای دسته 94 کیلوگرم مسابقات وزنه‌برداری المپیک 2012 لندن به نماینده کشورمان رسید.
مدال طلای المپیک 2012 به سعید محمدپور رسید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author