مدال برنز پارالمپیک برگردن جواد حردانی

مدال برنز پارالمپیک برگردن جواد حردانی
جواد حردانی ملی پوش پرتاب نیزه کشورمان در کلاس F۳۸ بازی های پارالمپیک ریو موفق به کسب مدال برنز شد.

مدال برنز پارالمپیک برگردن جواد حردانی

جواد حردانی ملی پوش پرتاب نیزه کشورمان در کلاس F۳۸ بازی های پارالمپیک ریو موفق به کسب مدال برنز شد.
مدال برنز پارالمپیک برگردن جواد حردانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author