مدالی که کشتی‌گیر ایرانی را از شرمندگی درآورد

مدالی که کشتی‌گیر ایرانی را از شرمندگی درآورد
رحیمی می گوید حق او طلای المپیک بود.

مدالی که کشتی‌گیر ایرانی را از شرمندگی درآورد

رحیمی می گوید حق او طلای المپیک بود.
مدالی که کشتی‌گیر ایرانی را از شرمندگی درآورد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author