مدافع پرسپولیس رفتنش را تکذیب کرد

مدافع پرسپولیس رفتنش را تکذیب کرد
مدافع استرالیاییِ پرسپولیس به شایعات پیرامون جدایی‌اش از این تیم واکنش نشان داد.

مدافع پرسپولیس رفتنش را تکذیب کرد

مدافع استرالیاییِ پرسپولیس به شایعات پیرامون جدایی‌اش از این تیم واکنش نشان داد.
مدافع پرسپولیس رفتنش را تکذیب کرد

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author