مدافع پرسپولیس تکذیب کرد/زودی می‌آیم!

مدافع پرسپولیس تکذیب کرد/زودی می‌آیم!
دفاع پرسپولیس می‌گوید دوری 5 هفته‌ای‌اش از میادین فوتبال صحت ندارد.

مدافع پرسپولیس تکذیب کرد/زودی می‌آیم!

دفاع پرسپولیس می‌گوید دوری 5 هفته‌ای‌اش از میادین فوتبال صحت ندارد.
مدافع پرسپولیس تکذیب کرد/زودی می‌آیم!

خبر فرهنگیان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author