مدافع فرانسوی در آستانه جدایی از من سیتی

مدافع فرانسوی در آستانه جدایی از من سیتی
به نظر می رسد مانگالا، مدافع تنومند منچسترسیتی توجه گواردیولا را به خود جلب نکرده است و به زودی از این تیم جدا خواهد شد.

مدافع فرانسوی در آستانه جدایی از من سیتی

به نظر می رسد مانگالا، مدافع تنومند منچسترسیتی توجه گواردیولا را به خود جلب نکرده است و به زودی از این تیم جدا خواهد شد.
مدافع فرانسوی در آستانه جدایی از من سیتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author