مدافع تراکتور حسرت به دل ماند (عکس)

مدافع تراکتور حسرت به دل ماند (عکس)
مدافع تراکتورسازی به آرزویی که در دربی تبریز داشت، نرسید.

مدافع تراکتور حسرت به دل ماند (عکس)

مدافع تراکتورسازی به آرزویی که در دربی تبریز داشت، نرسید.
مدافع تراکتور حسرت به دل ماند (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author