مدافع استقلال زیر سرم رفت (عکس)

مدافع استقلال زیر سرم رفت (عکس)
مدافع چپ پای استقلال در پایان بازی با سایپا به دلیل افت فشار زیر سرم رفت.

مدافع استقلال زیر سرم رفت (عکس)

مدافع چپ پای استقلال در پایان بازی با سایپا به دلیل افت فشار زیر سرم رفت.
مدافع استقلال زیر سرم رفت (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author