مدافعان فرضی قطری در دست نکونام!

مدافعان فرضی قطری در دست نکونام!
کاپیتان سابق و مربی فعلی تیم ملی فوتبال ایران به صورت جدی مشغول کار جدیدش در کنار کارلوس کی‌روش است.

مدافعان فرضی قطری در دست نکونام!

کاپیتان سابق و مربی فعلی تیم ملی فوتبال ایران به صورت جدی مشغول کار جدیدش در کنار کارلوس کی‌روش است.
مدافعان فرضی قطری در دست نکونام!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author