مخیتاریان: / امیدوارم شروعی دوباره در یونایتد داشته باشم

مخیتاریان: / امیدوارم شروعی دوباره در یونایتد داشته باشم
هنریک مخیتاریان، هافبک منچستریونایتد امیدوار است که شروعی دوباره در یونایتد داشته باشد و در این تیم بدرخشد.

مخیتاریان: / امیدوارم شروعی دوباره در یونایتد داشته باشم

هنریک مخیتاریان، هافبک منچستریونایتد امیدوار است که شروعی دوباره در یونایتد داشته باشد و در این تیم بدرخشد.
مخیتاریان: / امیدوارم شروعی دوباره در یونایتد داشته باشم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author