مخالفت چین با سامانه موشکی آمریکا در شرق آسیا

مخالفت چین با سامانه موشکی آمریکا در شرق آسیا
کاخ سفید اعلام کرد: رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست امنیت هسته ای در واشنگتن با همتای چینی خود دیدار می کند.
۱۷:۰۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


مخالفت چین با سامانه موشکی آمریکا در شرق آسیا

کاخ سفید اعلام کرد: رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست امنیت هسته ای در واشنگتن با همتای چینی خود دیدار می کند.
۱۷:۰۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


مخالفت چین با سامانه موشکی آمریکا در شرق آسیا

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author