مخالفت تاج با فروش نفت به ملوان / فجرسپاسی لیگ برتری می شود؟

مخالفت تاج با فروش نفت به ملوان / فجرسپاسی لیگ برتری می شود؟
مهدی تاج در حاشیه دیدار فینال جام حذفی درباره شرایط انتقال نفت تهران صحبت های جنجالی بیان کرد.

مخالفت تاج با فروش نفت به ملوان / فجرسپاسی لیگ برتری می شود؟

مهدی تاج در حاشیه دیدار فینال جام حذفی درباره شرایط انتقال نفت تهران صحبت های جنجالی بیان کرد.
مخالفت تاج با فروش نفت به ملوان / فجرسپاسی لیگ برتری می شود؟

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author