محمودی: والیبال نباید با الفاظ رکیک آلوده‌ شود

محمودی: والیبال نباید با الفاظ رکیک آلوده‌ شود
بازیکن تیم والیبال بانک سرمایه گفت: از مسئولین و داورزنی خواهش می‌کنم به این مقوله ورود کنند، والیبال ورزش خانوادگی است و نباید به الفاظ رکیک و توهین آلوده شود.

محمودی: والیبال نباید با الفاظ رکیک آلوده‌ شود

بازیکن تیم والیبال بانک سرمایه گفت: از مسئولین و داورزنی خواهش می‌کنم به این مقوله ورود کنند، والیبال ورزش خانوادگی است و نباید به الفاظ رکیک و توهین آلوده شود.
محمودی: والیبال نباید با الفاظ رکیک آلوده‌ شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author