محمودی: هرگز چنین فشاری روی تیم ما نبود

محمودی: هرگز چنین فشاری روی تیم ما نبود
پشت خط زن تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی بر ژاپن گفت: نمی دانید چه فشار سختی روی تیم ما بود، اما خوشحالم که بردیم و حالا باید برای بازی فردا با چین آماده شویم.

محمودی: هرگز چنین فشاری روی تیم ما نبود

پشت خط زن تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی بر ژاپن گفت: نمی دانید چه فشار سختی روی تیم ما بود، اما خوشحالم که بردیم و حالا باید برای بازی فردا با چین آماده شویم.
محمودی: هرگز چنین فشاری روی تیم ما نبود

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author