محمدی جزء 11 نفر ترک مقابل اسپارتاک(عکس)

محمدی جزء 11 نفر ترک مقابل اسپارتاک(عکس)
مدافع چپ ملی پوش ایرانی ترک گروژنی برابر صدرنشین لیگ روسیه از ابتدا در ترکیب حضور دارد.

محمدی جزء 11 نفر ترک مقابل اسپارتاک(عکس)

مدافع چپ ملی پوش ایرانی ترک گروژنی برابر صدرنشین لیگ روسیه از ابتدا در ترکیب حضور دارد.
محمدی جزء 11 نفر ترک مقابل اسپارتاک(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author