محمدپور: حقم بود به طلای المپیک برسم/ به من هم ۳۰۰سکه پاداش بدهند

محمدپور: حقم بود به طلای المپیک برسم/ به من هم ۳۰۰سکه پاداش بدهند
ایسنا نوشت: سعید محمدپور هم تقاضای دریافت 300 سکه المپیکی ها را دارد.

محمدپور: حقم بود به طلای المپیک برسم/ به من هم ۳۰۰سکه پاداش بدهند

ایسنا نوشت: سعید محمدپور هم تقاضای دریافت 300 سکه المپیکی ها را دارد.
محمدپور: حقم بود به طلای المپیک برسم/ به من هم ۳۰۰سکه پاداش بدهند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author