محمدحسین برخواه:/ نوجوانان با بدن‌هایی خسته قهرمان آسیا شدند

محمدحسین برخواه:/ نوجوانان با بدن‌هایی خسته قهرمان آسیا شدند
سرمربی تیم وزنه‌برداری نوجوانان بعد از کسب عنوان قهرمانی آسیا گفت: عنوان قهرمان قاره کهن در حالی بدست آمد که ملی پوشان با بدن‌هایی خسته از رقابتهای جهانی به روی تخته رفتند.

محمدحسین برخواه:/ نوجوانان با بدن‌هایی خسته قهرمان آسیا شدند

سرمربی تیم وزنه‌برداری نوجوانان بعد از کسب عنوان قهرمانی آسیا گفت: عنوان قهرمان قاره کهن در حالی بدست آمد که ملی پوشان با بدن‌هایی خسته از رقابتهای جهانی به روی تخته رفتند.
محمدحسین برخواه:/ نوجوانان با بدن‌هایی خسته قهرمان آسیا شدند

دانلود تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author