محل تمرین تیم ملی عوض شد

محل تمرین تیم ملی عوض شد
تمرین روز سه شنبه شاگردان کی روش در زمین پژوهشکده نفت برگزار می شود.

محل تمرین تیم ملی عوض شد

تمرین روز سه شنبه شاگردان کی روش در زمین پژوهشکده نفت برگزار می شود.
محل تمرین تیم ملی عوض شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author