محافل و جلسات انتخاباتی احمدی‌نژادی‌ها در شمیرانات و چیذر

محافل و جلسات انتخاباتی احمدی‌نژادی‌ها در شمیرانات و چیذر
روزنامه آرمان نوشت؛دیروز بود که فرماندار شمیرانات از انجام تحرکات انتخاباتی در این منطقه خبر داد و گفت: «برخی طیف‌های سیاسی در شمیرانات جلسات محفلی انتخاباتی برگزار می‌کنند.»

محافل و جلسات انتخاباتی احمدی‌نژادی‌ها در شمیرانات و چیذر

روزنامه آرمان نوشت؛دیروز بود که فرماندار شمیرانات از انجام تحرکات انتخاباتی در این منطقه خبر داد و گفت: «برخی طیف‌های سیاسی در شمیرانات جلسات محفلی انتخاباتی برگزار می‌کنند.»
محافل و جلسات انتخاباتی احمدی‌نژادی‌ها در شمیرانات و چیذر

خرید لینک

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author