مجله سیاسی/ نگاهی به علت گسترش تروریسم در جهان

مجله سیاسی/ نگاهی به علت گسترش تروریسم در جهان
کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه تاکتیک های تروریسم متحول شده است، خاطرنشان کرد: تروریسم ترکیبی از دو مولفه خشونت و غیرعقلانی بودن است.
۲۲:۵۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


مجله سیاسی/ نگاهی به علت گسترش تروریسم در جهان

کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه تاکتیک های تروریسم متحول شده است، خاطرنشان کرد: تروریسم ترکیبی از دو مولفه خشونت و غیرعقلانی بودن است.
۲۲:۵۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


مجله سیاسی/ نگاهی به علت گسترش تروریسم در جهان

روزنامه ایران

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author