مجله اروپا ـ آمریکا / بحران مهاجرت در اروپا/ سرنوشت نهایی نامزدهای انتخابات آمریکا

جنگ افروزی غرب در خاورمیانه باعث سردرگمی و آوارگی هزاران مهاجر در اروپا شده است. مهاجرانی که از سوریه و عراق به سمت کشورهای چون، یونان، فرانسه، مقدونیه، انگلیس و … حرکت کرده اند، اکنون این سیل مهاجرین تبدیل به بحران بزرگی برای قاره سبز شده است.
۲۲:۲۱ – ۱۳۹۴ یک شنبه ۱۶ اسفند


آلرژی و تغذیه

روزنامه قانون

label, , , , , , , , ,

About the author