مجتبی عابدینی نایب قهرمان جهان شد

مجتبی عابدینی نایب قهرمان جهان شد
با کسب دو سهمیه المپیک ریو برای کشورمان، نخستین نشانِ جهانیِ تاریخ شمشیربازی ایران هم به دست آمد.
۱۷:۴۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


مجتبی عابدینی نایب قهرمان جهان شد

با کسب دو سهمیه المپیک ریو برای کشورمان، نخستین نشانِ جهانیِ تاریخ شمشیربازی ایران هم به دست آمد.
۱۷:۴۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۷ فروردین


مجتبی عابدینی نایب قهرمان جهان شد

تکنولوژی جدید

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , , , , ,

About the author