متلک جالب داود اوغلو به پاریسی ها

متلک جالب داود اوغلو به پاریسی ها
نخست وزیر ترکیه گفت: زمانی که پاریس روستایی بیشتر نبود، دیاربکر مهد تمدن بود.
۲۱:۰۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


متلک جالب داود اوغلو به پاریسی ها

نخست وزیر ترکیه گفت: زمانی که پاریس روستایی بیشتر نبود، دیاربکر مهد تمدن بود.
۲۱:۰۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۳ فروردین


متلک جالب داود اوغلو به پاریسی ها

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author