مبعلی: رابطه‌ام با دایی خوب است/ شک ندارم باز هم نتیجه می‌گیریم

مبعلی: رابطه‌ام با دایی خوب است/ شک ندارم باز هم نتیجه می‌گیریم
ایمان مبعلی تاکید کرد که رابطه اش با علی دایی سرمربی نفت تهران خوب است.

مبعلی: رابطه‌ام با دایی خوب است/ شک ندارم باز هم نتیجه می‌گیریم

ایمان مبعلی تاکید کرد که رابطه اش با علی دایی سرمربی نفت تهران خوب است.
مبعلی: رابطه‌ام با دایی خوب است/ شک ندارم باز هم نتیجه می‌گیریم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author