مبارزه با قاچاق برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی

مبارزه با قاچاق برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی
آقای روحانی در نشست هیئت دولت، افزود: مبارزه با قاچاق کالا برای اجرایی و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی اهمیت بالایی دارد.
۰۹:۲۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


مبارزه با قاچاق برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی

آقای روحانی در نشست هیئت دولت، افزود: مبارزه با قاچاق کالا برای اجرایی و عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی اهمیت بالایی دارد.
۰۹:۲۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


مبارزه با قاچاق برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author