مایلی‌کهن: هواداران حق توهین ندارند/ هیچ وقت در پرسپولیس نقش اساسی نداشتم

مایلی‌کهن: هواداران حق توهین ندارند/ هیچ وقت در پرسپولیس نقش اساسی نداشتم
مایلی‌کهن گفت: هواداران در هیچ جای دنیا حق توهین کردن ندارند.

مایلی‌کهن: هواداران حق توهین ندارند/ هیچ وقت در پرسپولیس نقش اساسی نداشتم

مایلی‌کهن گفت: هواداران در هیچ جای دنیا حق توهین کردن ندارند.
مایلی‌کهن: هواداران حق توهین ندارند/ هیچ وقت در پرسپولیس نقش اساسی نداشتم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author