مایلی‌کهن:کارشناس داوری نیستم اما بعضی تصمیم‌ها مشکوک بود!

مایلی‌کهن:کارشناس داوری نیستم اما بعضی تصمیم‌ها مشکوک بود!
تسنیم نوشت:محمد مایلی کهن ادعا می کند که تیمش به تیم پرمهره تراکتورسازی فرصت گلزنی نداده است.

مایلی‌کهن:کارشناس داوری نیستم اما بعضی تصمیم‌ها مشکوک بود!

تسنیم نوشت:محمد مایلی کهن ادعا می کند که تیمش به تیم پرمهره تراکتورسازی فرصت گلزنی نداده است.
مایلی‌کهن:کارشناس داوری نیستم اما بعضی تصمیم‌ها مشکوک بود!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author