مانچینی: بالوتلی باید به تیم ملی ایتالیا برگردد

مانچینی: بالوتلی باید به تیم ملی ایتالیا برگردد
روبرتو مانچینی، سرمربی ایتالیایی معتقد است که ماریو بالوتلی باید به تیم ملی برگردد ولی مقصر دور بودن نیز خود او بوده است.

مانچینی: بالوتلی باید به تیم ملی ایتالیا برگردد

روبرتو مانچینی، سرمربی ایتالیایی معتقد است که ماریو بالوتلی باید به تیم ملی برگردد ولی مقصر دور بودن نیز خود او بوده است.
مانچینی: بالوتلی باید به تیم ملی ایتالیا برگردد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author