مالیات؛ دلیل نرفتن نیمار به PSG

مالیات؛ دلیل نرفتن نیمار به PSG
نشریه اکیپ فرانسه در گزارشی فاش کرد که دلیل نپیوستن نیمار به پاری سن ژرمن در تابستان سال جاری، بدهی سنگین این بازیکن بوده است.

مالیات؛ دلیل نرفتن نیمار به PSG

نشریه اکیپ فرانسه در گزارشی فاش کرد که دلیل نپیوستن نیمار به پاری سن ژرمن در تابستان سال جاری، بدهی سنگین این بازیکن بوده است.
مالیات؛ دلیل نرفتن نیمار به PSG

label, , , , , , , , , , , ,

About the author