مالدینی: مونتلا مرا تحت تاثیر قرار داده است

مالدینی: مونتلا مرا تحت تاثیر قرار داده است
پائولو مالدینی، اسطوره سالهای نه چندان دور باشگاه میلان معتقد است که مونتلا تا به حال عملکرد خوبی روی نیمکت روسونری ها داشته است.

مالدینی: مونتلا مرا تحت تاثیر قرار داده است

پائولو مالدینی، اسطوره سالهای نه چندان دور باشگاه میلان معتقد است که مونتلا تا به حال عملکرد خوبی روی نیمکت روسونری ها داشته است.
مالدینی: مونتلا مرا تحت تاثیر قرار داده است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author