ماشین لباسشویی پدالی

ماشین لباسشویی پدالی
یک شرکت کانادایی در تورنتو نوعی ماشین لباسشویی پدالی ساخته است که بدون نیاز به برق و با میزان کمی آب و انرژی دست می تواند لباسها را به خوبی شسته و خشک نماید.
۰۹:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


ماشین لباسشویی پدالی

یک شرکت کانادایی در تورنتو نوعی ماشین لباسشویی پدالی ساخته است که بدون نیاز به برق و با میزان کمی آب و انرژی دست می تواند لباسها را به خوبی شسته و خشک نماید.
۰۹:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


ماشین لباسشویی پدالی

کیمیا دانلود

label, , , , , , , , , ,

About the author