ماشین سازی با برد تمام کرد با برد شروع کرد

ماشین سازی با برد تمام کرد با برد شروع کرد
ماشین سازی بعد از 20 سال در بالاترین سطح از مسابقات لیگ فوتبال کشور کار را با برد آغاز کرد در حالی که این تیم لیگ را در 20 سال قبل هم با برد خاتمه داده وسقوط کرده بود.

ماشین سازی با برد تمام کرد با برد شروع کرد

ماشین سازی بعد از 20 سال در بالاترین سطح از مسابقات لیگ فوتبال کشور کار را با برد آغاز کرد در حالی که این تیم لیگ را در 20 سال قبل هم با برد خاتمه داده وسقوط کرده بود.
ماشین سازی با برد تمام کرد با برد شروع کرد

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author