ماریو: اهمیت اولین گلم برای اینتر از بین رفت

ماریو: اهمیت اولین گلم برای اینتر از بین رفت
ژوائو ماریو در جریان شکست دیروز اینتر برابر کالیاری، اولین گل خود را در سری آ به ثمر رساند.

ماریو: اهمیت اولین گلم برای اینتر از بین رفت

ژوائو ماریو در جریان شکست دیروز اینتر برابر کالیاری، اولین گل خود را در سری آ به ثمر رساند.
ماریو: اهمیت اولین گلم برای اینتر از بین رفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author