مارکا: رونالدو در دربی در پست مهاجم بازی میکند

مارکا: رونالدو در دربی در پست مهاجم بازی میکند
روزنامه مارکا مدعی شد که زیدان قصد دارد از رونالدو در نوک خط حمله تیمش استفاده کند.

مارکا: رونالدو در دربی در پست مهاجم بازی میکند

روزنامه مارکا مدعی شد که زیدان قصد دارد از رونالدو در نوک خط حمله تیمش استفاده کند.
مارکا: رونالدو در دربی در پست مهاجم بازی میکند

کانال تلگرام اکسین چنل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author