مارچلو لیپی:/ اگر پیشنهاد جذابی برسد،بازهم مربی‌گری می‌کنم

مارچلو لیپی:/ اگر پیشنهاد جذابی برسد،بازهم مربی‌گری می‌کنم
سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا می گوید احتمال بازگشتش به دنیای مربی گری همچنان وجود دارد.

مارچلو لیپی:/ اگر پیشنهاد جذابی برسد،بازهم مربی‌گری می‌کنم

سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا می گوید احتمال بازگشتش به دنیای مربی گری همچنان وجود دارد.
مارچلو لیپی:/ اگر پیشنهاد جذابی برسد،بازهم مربی‌گری می‌کنم

بازار بورس

افق

label, , , , , , , , , , , ,

About the author