ماجرای عجیب و غریب سبز شدن ویلا وسط پیست اسکی معروف تهران

ماجرای عجیب و غریب سبز شدن ویلا وسط پیست اسکی معروف تهران
رئیس شرکت تجهیز و نوسازی اماکن ورزشی از داستان معارضین پیست دیزین می‌گوید.

ماجرای عجیب و غریب سبز شدن ویلا وسط پیست اسکی معروف تهران

رئیس شرکت تجهیز و نوسازی اماکن ورزشی از داستان معارضین پیست دیزین می‌گوید.
ماجرای عجیب و غریب سبز شدن ویلا وسط پیست اسکی معروف تهران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author