ماجرای دوری انصاری از ترکیب استقلال چه بود؟

ماجرای دوری انصاری از ترکیب استقلال چه بود؟
نیمکت نشینی هافبک استقلال در بازی با گسترش فولاد در هفته یازدهم لیگ برتر حرف و حدیث های زیادی را به وجود آورده است.

ماجرای دوری انصاری از ترکیب استقلال چه بود؟

نیمکت نشینی هافبک استقلال در بازی با گسترش فولاد در هفته یازدهم لیگ برتر حرف و حدیث های زیادی را به وجود آورده است.
ماجرای دوری انصاری از ترکیب استقلال چه بود؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author