ماجرای تعریف از سید جلال و جنجالی که برای گزارشگر سیما پیش آمد

ماجرای تعریف از سید جلال و جنجالی که برای گزارشگر سیما پیش آمد
گزارشگر بازی پرسپولیس و پیکان می گوید او قبلا هم به استقلالی بودن متهم شد.

ماجرای تعریف از سید جلال و جنجالی که برای گزارشگر سیما پیش آمد

گزارشگر بازی پرسپولیس و پیکان می گوید او قبلا هم به استقلالی بودن متهم شد.
ماجرای تعریف از سید جلال و جنجالی که برای گزارشگر سیما پیش آمد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author