ماجدی:می‌بریم اما زیبا نمی‌بریم

ماجدی:می‌بریم اما زیبا نمی‌بریم
میرشاد ماجدی و مهدی پاشازاده.هر دو استقلالی اما یکی منتقد کی‌روش و دیگری موافق سرمربی تیم‌ملی.چالشی که آنها درباره‌اش بحث کردند جالب بود.

ماجدی:می‌بریم اما زیبا نمی‌بریم

میرشاد ماجدی و مهدی پاشازاده.هر دو استقلالی اما یکی منتقد کی‌روش و دیگری موافق سرمربی تیم‌ملی.چالشی که آنها درباره‌اش بحث کردند جالب بود.
ماجدی:می‌بریم اما زیبا نمی‌بریم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author