ماتیوس: بایرن با فروش کروس اشتباه کرد

ماتیوس: بایرن با فروش کروس اشتباه کرد
لوتار ماتیوس، اسطوره فوتبال آلمان، معتقد است که بایرن مونیخ با فروش تونی کروس در سال 2014 اشتباه بزرگی مرتکب شد.

ماتیوس: بایرن با فروش کروس اشتباه کرد

لوتار ماتیوس، اسطوره فوتبال آلمان، معتقد است که بایرن مونیخ با فروش تونی کروس در سال 2014 اشتباه بزرگی مرتکب شد.
ماتیوس: بایرن با فروش کروس اشتباه کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author