لیگ برتر فوتبال ایران هنوز درگیر نور ورزشگاه‌هاست!

لیگ برتر فوتبال ایران هنوز درگیر نور ورزشگاه‌هاست!
در حالی که تیم ملی فوتبال ایران بهترین تیم آسیاست، هنوز دغدغه نور ورزشگاه‌ها در لیگ برتر کشور وجود دارد.

لیگ برتر فوتبال ایران هنوز درگیر نور ورزشگاه‌هاست!

در حالی که تیم ملی فوتبال ایران بهترین تیم آسیاست، هنوز دغدغه نور ورزشگاه‌ها در لیگ برتر کشور وجود دارد.
لیگ برتر فوتبال ایران هنوز درگیر نور ورزشگاه‌هاست!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author