لیپ اشتات، اولین حریف بایرنِ آنچلوتی

لیپ اشتات، اولین حریف بایرنِ آنچلوتی
اولین بازی بایرن زیر نظر مربی جدید یک دیدار دوستانه به مناسبت تولد رومینیگه خواهد بود.

لیپ اشتات، اولین حریف بایرنِ آنچلوتی

اولین بازی بایرن زیر نظر مربی جدید یک دیدار دوستانه به مناسبت تولد رومینیگه خواهد بود.
لیپ اشتات، اولین حریف بایرنِ آنچلوتی

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author