لیپی سرمربی تیم ملی چین می‌شود

لیپی سرمربی تیم ملی چین می‌شود
مارچلو لیپی، سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا، در آستانه برعهده گرفتن هدایت تیم ملی چین قرار دارد.

لیپی سرمربی تیم ملی چین می‌شود

مارچلو لیپی، سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا، در آستانه برعهده گرفتن هدایت تیم ملی چین قرار دارد.
لیپی سرمربی تیم ملی چین می‌شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author