لو رفت!/ استتار مجری معروف برای شناخته نشدن (عکس)

لو رفت!/ استتار مجری معروف برای شناخته نشدن (عکس)
مجری و تهیه کننده برنامه نود، شب گذشته پس از حضور در حرم امام رضا(ع) خود را به این شکل درآورده بود تا شناخته نشود، اما مردم مشهد او را شناختند!

لو رفت!/ استتار مجری معروف برای شناخته نشدن (عکس)

مجری و تهیه کننده برنامه نود، شب گذشته پس از حضور در حرم امام رضا(ع) خود را به این شکل درآورده بود تا شناخته نشود، اما مردم مشهد او را شناختند!
لو رفت!/ استتار مجری معروف برای شناخته نشدن (عکس)

فیلم سریال آهنگ

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author